Logaritma

Soal dan Pembahasan Persamaan Logaritma

Sifat-sifat yang harus dipahami pada persamaan logaritma:

  • Jika ^a\log f \left(x \right)=^a \log p, maka f \left(x \right)=p dengan syarat f \left(x \right) >0.
  • Jika ^a\log f \left(x \right)=^a \log g \left(x \right), maka f \left(x \right)=g \left(x \right) dengan syarat f \left(x \right) >0 dan g \left(x \right) >0.
  • Jika ^a\log f \left(x \right)=^b \log g \left(x \right), dengan a \ne b, maka f \left(x \right) =1.
  • Jika ^{h \left( x\right)} \log f \left(x \right)=^{h \left( x\right)} \log g \left(x \right), maka f \left(x \right)=g \left(x \right) dengan syarat f \left(x \right) >0 dan g \left(x \right) >0 serta h \left(x \right) >0 dan h \left(x \right) \ne 1
  • Jika ^{f \left( x\right)} \log h \left(x \right)=^{g \left( x\right)} \log h \left(x \right), maka f \left(x \right)=g \left(x \right) dengan syarat h \left(x \right) >0 atau h \left(x \right) \ne 1

Setelah memahami syarat-syarat dari persamaan logaritma, kita masuk ke Soal dan Pembahasan Persamaan Logaritma

1.logaritma1

Penyelesaian:logaritma11

2.logaritma2

Penyelesaian:logaritma22

3.logaritma3

Penyelesaian:logaritma33

4.logaritma4

Penyelesaian:logaritma44

5.logaritma5

Penyelesaian:logaritma55

*Semoga Bermanfaat*