Dimensi Tiga

latihan penampang no.1

1. Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH, titik O adalah tengah2 AE. Lukiskan penampang melalui B,H,O. Dan apabila rusuk dari kubus adalah 5 cm, hitung pula berapa luas penampang tersebut?